About БългарияI'll begin with the inhabitants of Earth Edem. For a few years they killed each other in internecine religious wars, burned each other on stakes, led unique wars of conquest within the title on the religion they professed, which was an unbelievable impediment for accumulating prosperity on Section of the spiritual leaders and it produced men and women check with on their own the dilemma “ Why do We've to depart In this particular consistent terror? It’s said that God is Adore and nonetheless we only put up with?” This undermined the foundations with the faith plus the prosperity of the ruling religious caste. As they ended up concerned their authority may very well be turned down, the leaders of religions collected and chose to introduce a democratic design of selecting a faith.

The Betelgeuse procedure has come up with another type of democracy. The governors you will discover a similar, the main positions are inherited from father to son and also the voters only pick the sort of social method or ideology which will almost certainly govern them. The governors don’t thoughts this as long as They're those people who are to manipulate. One of the elders, a hundred and 10 several years old, instructed me that there was no social procedure he hadn’t been inside the direct of. An interesting issue is the fact that the governors tend not to try to enrich and acquire the philosophical bases of the various ideologies.

Относно това кои са поръчителите специално на анализа, касаещ вашата държава не бих могъл да ви отговоря, понеже това е поверителна информация.

Но що е това Революция? Защо правителствата могат да обявяват войни, да водят военни действия в името на демокрацията и възцаряването на справедливостта, а народите не могат да вдигат революции в името на същите тези идеали? Кой определя, дали едно правителство е демократично – самото то, или народа който то управлява? Щом войната е продължение на политиката с други средства, нима революцията не е продължение на демокрацията със същите тези средства?

Знайно е, че и редица други страни се отказаха от своите ядрени мощности, като Франция, Русия, съседната ви Турция, Индия и т.н., и дори ние в момента обсъждаме варианта да спрем ядрените си централи и въобще да прекратим каквито и да е изследвания в посока развитие на атомната енергетика, което ще ни помогне да намалим значително разходите си по бюджета, а от там – и дълга си. Всеки знае, че една ядрена централа е небивало бреме за която и да е държава и че електричеството, получавано от нея, е неимоверно скъпо и не е по джоба на обикновените граждани.

Но да не забравяме, че това бе само едната гледна точка и да проследим действията на Люба, която се бе добрала до острова на стабилността и демокрацията – сградата на атинският парламент

Как се случи така, че именно когато светът е залят от множество стоки, достъпът до основни социални блага и удовлетворяването на елементарни битови нужди бе ограничено? Как се случи така, че развитието на човечеството в един момент стана причина за неговата бедност? И наистина ли това е причината?

Гарантираме си, че техният труд ще бъде изцяло на наше разположение, че те ще се отзовават безропотно на всяко наше повикване години и години напред, до края на живота си. А участта на тези, които са взели от нашите пари под лихва, но вече не са ни необходими – било поради остарелите им познания, било поради пренасищане на трудовия пазар вследствие на относително свръхнаселение, – та тяхната участ ще служи за плашило на останалите. Къде са нашите предци, да ни видят как заменихме камшика с лихвата!

Именно капитализмът, който ние изградихме, уби частната собственост, унищожавайки възможността човек сам да задоволява насъщните си нужди, да работи за себе си, а не за заплата. Капиталът, ръка за ръка с конкуренцията, убива всяка съпротива на тези, които искат да се хранят от собствения си труд. Днес, господа, ние направихме това невъзможно. Днес никой не може да притежава собственост, ако разчита единствено и само на собствения си труд.

”Във връзка с отправеното get more info ни запитване върху правилата и условията, при които е възможно да бъде нает за лично ползване правителственият Еърбъс, и въз основа правото на достъп до информация на българските граждани, уведомяваме същите, че:

Те превръщат децата ви и вас самите в скотове, унищожават вашия дух, самата същност на човешката природа, приравнявайки ви с животните. Огледайте се и ще видите, че днес животните се ползват с много повече права и защита, отколкото вие и вашите деца.

Винаги, когато скуката ме надвие, аз си позволявам да разкрия истината за мизерното положение, в което се намира всеки един, който работи за заплата – неговата абсолютна зависимост от нашите прищевки, независимо от величината на заплащането, – като уволня някого и го оставя без доходите, върху които е градил жалкото си съществуване. Да видя физиономията, емоциите на едно от тези жалки човечета, което си е въобразило, че е собственик на живота си, тогава когато светът му се срива, е невъобразима наслада за мен.

Другари! Къде е днес тази демокрация, това народно управление? В чии ръце е? Във вашите? Вярвате ли, че вие държите кормилото на управлението на държавата, на коването, прилагането и спазването на законите? Ако е така, защо те не се спазват от вашите работодатели? Днес, другари, управлението е основано на силата на парите, а не на общочовешките ценности. Днес вашите капиталистически изедници, са купили властта с единствената ценност в техния капиталистически свят – парите.

– Има съмнения, че вашият доклад не е обективен, а тенденциозен и има политически цели – как бихте коментирали това?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *